top of page

消毒噴霧-梔子花味

產品名稱:消毒噴霧-梔子花味

產品特點:*免拔蓋,旋轉出噴霧頭

                    *有效殺死99.9%細菌

                    *可補充裝,循環使用

                    *隨身防護,精緻便攜

                    *添加花香成分

產品規格:8ml/支

bottom of page